25. 3. 2024, Bratislava – KONŠTELÁCIE šťastných VZŤAHOV a PROSPERITY

90,00

účasť a vlastná konštelácia

Kategória:

Popis

Konštelačný seminár zameraný na harmonizáciu rodinných pút a medziľudských vzťahov, odstránenie zdravotných problémov, obnovu radosti a prosperity.

Metóda systemických konštelácií má schopnosť priestorovo znázorniť a vytiahnuť na svetlo najväčšie prekážky k žitiu naplneného a šťastného života. Efektívne harmonizuje a lieči najväčšie vnútorné, skryté a hlboko potlačené zranenia, bloky a prekážky.

V systemických konšteláciách a v konšteláciách podosobností – častí duše sa zvedomujú a rozpúšťajú karmické zapletenia niekedy až s regresným presahom. Terapia je mocným nástrojom osobného rastu a sebapoznania, ale nenahrádza klasickú lekársku starostlivosť. Výsledkom účasti na seminári je nový životný pocit uvedomenia, radosti, oslobodenia, vitality a návrat chuti do života.

Systemické konštelácie vynašiel Bert Hellinger. Jeho dielo rozšírili viaceré osobnosti , napríklad Artho Witteman a Wilfried Nelles.  Ide o účinnú, obľúbenú a efektívnu metódu osobného rozvoja. Od čias zrodu prešli vývojom a dnes sa používajú nielen v oblasti harmonizácie vzťahov a rodinných zapletení, ale aj v mnohých ďalších oblastiach života.

Vedie: SILVIA MARISI MONNOT Shanti (SR, ČR, VB, ŠP a FR).

Energetická výmena: účasť 50 eur, pri postavení osobnej konštelácie 80 eur. Aj keď si nepostavíte vlastnú konšteláciu, Vaša prítomnosť Vám zaistí riešenie tých tém vo Vašom živote, ktoré sú riešené  a harmonizované v skupine počas seminára.

Program: od 13,00 h registrácia, od 13,30 do 18,30 h informačná a zážitková časť so stavaním konštelácií, vrátane prestávok na občerstvenie.

Miesto: Bratislava I

Slovenská republika + Google Map