23.4.2023, Bratislava – Systemické KONŠTELÁCIE PRÁCE, ZDRAVIA, vitality a poslania

50,00

účasť

Popis

Systemické konštelácie vynašiel Bert Hellinger. Ide o účinnú, obľúbenú a efektívnu metódu osobného rozvoja. Od čias zrodu prešli vývojom a dnes sa používajú nielen v oblasti harmonizácie vzťahov a rodinných prepletení, ale aj v mnohých ďalších oblastiach života.

Táto metóda má schopnosť vytiahnuť z podvedomia najväčšie prekážky k šťastiu.  Efektívne lieči skryté bloky a potlačené zranenia, ktoré doslova ovládajú váš osud (toho, čo sa vám v živote deje).

Vedie: lektorka, inšpirátorka, koučka, publicistka, terapeutka SILVIA MARISI (SR, ČR, FR, VB a ŠP).

Cena: 50 eur, pri postavení vlastnej konštelácie 90 eur.

Program: od 9,30 h registrácia, od 10,00 do 19,30 h seminár so stavaním konštelácií, vrátane prestávky na obed.

Organizátori: Šťastná rovnováha, ProfitMedia a medzinárodný Inštitút konštelácií prosperity.

Miesto udalosti: Bratislava