13.-28. 1. 2024 – VÝCVIK ONLINE SYSTEMICKEJ PRÁCE A KONŠTELÁCIÍ

400,00

doplatok za účasť na výcviku

Popis

Vami očakávaný a žiadaný certifikovaný intenzívny výcvik systemickej práce a individuálnych systemických konštelácií s klientom na diaľku cez online spojenie. 

Lektorka: Ing. Silvia Marisi Monnot, PhD. 

Výcvik sa uskutoční počas troch víkendov od 13.-14.1., 20.-21.1. a 27.-28.1.2024 od 10,00 do 17,00 s prestávkou na obed.

Podmienkou je doterajšie absolvovanie Komplexného výcviku konštelácií, Výcviku individuálnych, stolových a figúrkových konštelácií a/alebo Certifikovaného výcviku systemického koučingu a poradenstva a prax v týchto oblastiach.

Obdržíte skriptá, nahrávky a certifikát.

Počas výcviku sa naučíte stavať klientovi individuálnu konštelácie online na diaľku. Taktiež systemicky s ním pracovať ako kouč a konzultant. Vyskúšate si to na vašich osobných a pracovných témach pri práci vo dvojiciach.

Energetická výmena je 660 eur, rezervačná záloha 260 eur.

Viac informácií a program na vyžiadanie.