INDIVIDUÁLNA osobná konštelácia RIEKA ŽIVOTA

120,00

cca 100 minút

Popis

Nový typ individuálnej konštelácie pre efektívne zhmotnenie významného zámeru, príp. riešenie komplexného problému klienta, ktorý vznikol fúziou poznatkov a diela filozofa a psychoterapeuta Berta Hellingera, psychológa, hypnoterapeuta a lekára Miltona H. Ericksona a zakladateľa somatického prežívania Petera Levina.
Zahŕňa prácu s MÍĽNIKMI ŽIVOTA a so zdrojmi, prekážkami, blokmi, zraneniami a traumami. Výsledkom procesnej práce s klientom je dosiahnutie uskutočnenia a zhmotnenia jeho cieľov, ktoré v realite spolu tvoria jeho vysnívaný ZÁMER.
Rezervácia termínu na info@profitmedia.sk alebo info@stastnarovnovaha.sk.

Vedie: Silvia Marisi Monnot – konštelárka, lektorka, koučka, publicistka

Energetická výmena: osobne 120 eur/ 100 minút

Adresa: Bratislava