Zľava!

Systemická PODNIKATEĽSKÁ / FIREMNÁ / ORGANIZAČNÁ KONŠTELÁCIA na objednávku

850,00 550,00

120 – 300 minút

Popis

Ľudia spoluvytvárajú systémy a hrajú v nich roly na vedomej a nevedomej úrovni. Systemické konštelácie sú overenou a efektívnou metódou osobného rozvoja, ktorá pôsobí ako skener ich miesta, pôsobenia a interakcií. Je možné ich používať v skupine, individuálne i anonymne na špeciálnu objednávku a citlivú tému (osobnú či pracovnú) klienta.

Základným systémom je rodina, ktorá nás spája s predkami a žijúcimi ľuďmi, ku ktorým neoddeliteľne patríme. Medziľudské zranenia, chýbajúce články alebo prehodené roly v rodine spôsobujú ľuďom celý rad problémov a nepríjemných, opakujúcich sa situácií, ktoré práve konštelácie dokážu neomylne odhaliť a skvele napraviť.

Na individuálnom sedení sa môžete pozrieť na to, čo sa Vám v živote deje a čo si prajete zmeniť:
1. ako klient, ktorý si má záujem postaviť náhľad na skryté príčiny a dynamiku záťažovej situácie v podnikateľskej alebo firemnej sfére, ktorú práve prežíva alebo rieši.
2. ako klient, ktorý má konkrétnu motiváciu – objednávku, čo si praje zlepiť, zmeniť, vyriešiť, vyliečiť, rozpoznať, zbaviť sa či rozpustiť.

Na sedení dostanete podrobné objasnenia dynamiky procesov a riešení vašich otázok a problémov metódou systemických konštelácií. Potom budete zbierať plody významného posunu Vás osobne, Vašej firmy a podnikania, či finančnej situácie na vedomej a nevedomej úrovni.

Najskôr pripravíme upresnenie motivácie, potom náhľad súčasného stavu k samotnému posunu a nastavenie udržateľnosti stavu a jeho procesov pre Vaše najvyššie dobro – teda z krátkodobého aj dlhodobného hľadiska. Pozrieme sa preto spolu, čo s tým súvisí na úrovni:

1. vedomej, teda racionálnej a logickej

2. osobného nevedomia

3. kolektívneho nevedomia

4. prirodzeného poriadku

Výsledkom pôsobenia pochopenia skrytých zákonitosti toho, čo sa Vám v živote – v pracovnej, finančnej, podnikateľskej, organizačnej, školskej a iných sférach fungovania systémov deje, je posun do roly vedomého človeka, zamestnanca, podnikateľa, živnostníka či zamestnávateľa. A to vždy stojí za to.

Systemická firemná / podniková / organizačná / školská konštelácia trvá podľa zámeru od 120 do 300 minút.

V tejto minutáži a cene je systemické poradenstvo, príprava zámeru a záverečná konzultácia v dĺžke do 90 minút.