INDIVIDUÁLNA systemická OSOBNÁ KONŠTELÁCIA

90,00

80 – 90 minút práce na mieru klienta

Popis

Rezervácia termínu na info@profitmedia.sk alebo info@stastnarovnovaha.sk.
Ľudia sú spoločenské bytosti a či chcú, alebo nie, rodia sa a počas celého života spoluvytvárajú určité systémy a hrajú v nich určité roly na vedomej a nevedomej úrovni. Systemické konštelácie sú modernou metódou osobného rozvoja, ktorá pôsobí ako skener ich miesta, pôsobenia a interakcií. Je možné ich používať v skupine, individuálne i anonymne na špeciálnu objednávku a citlivú tému (osobnú či pracovnú) klienta.

Základným systémom je rodina, ktorá nás spája s predkami a žijúcimi ľuďmi, ku ktorým neoddeliteľne patríme. Medziľudské zranenia, chýbajúce články alebo prehodené roly v rodine spôsobujú ľuďom celý rad problémov a nepríjemných, opakujúcich sa situácií, ktoré práve konštelácie dokážu neomylne odhaliť a skvele napraviť.

Na individuálnom sedení sa môžete pozrieť na to, čo sa Vám v živote deje a čo si prajete zmeniť:
1. ako klient, ktorý si má záujem postaviť náhľad na skryté príčiny a dynamiku záťažovej situácie v osobnom alebo pracovnom živote, ktorú práve prežíva alebo rieši
2. ako klient, ktorý má konkrétnu motiváciu – objednávku, čo si praje zlepiť, zmeniť, vyriešiť, vyliečiť, rozpoznať, zbaviť sa či rozpustiť.

V každom prípade je pred tým užitočné poznať ťažké osudy členov jeho rodiny štyri generácie dozadu. Patri k nim potraty, predčasné úmrtia (do 50 rokov), násilné činy, krivdy, krádeže, ovdovenie s malými deťmi, pobyty v koncentračnom tábore a podobne – zoznam pošleme pred konaním seminára.

Na sedení dostanete podrobné objasnenia procesov a riešení vašich otázok a problémov metódou systemických konštelácií. Potom budete zbierať plody významného posunu Vás osobne, Vašej firmy, podnikania, pracovného života, zdravia, vzťahov či finančnej situácie na vedomej a nevedomej úrovni.

Najskôr pripravíme upresnenie motivácie, potom náhľad súčasného stavu k samotnému posunu a nastavenie udržateľnosti stavu a jeho procesov pre Vaše najvyššie dobro – teda z krátkodobého aj dlhodobného hľadiska. Pozrieme sa preto spolu, čo s tým súvisí na úrovni:

1. vedomej, teda racionálnej a logickej

2. osobného nevedomia

3. kolektívneho nevedomia

4. prirodzeného poriadku

Výsledkom pôsobenia pochopenia skrytých zákonitosti toho, čo sa Vám v živote – v osobnej, zdravotnej, pracovnej, finančnej, podnikateľskej, organizačnej, školskej a iných sférach  fungovania systémov deje, je posun do roly vedomého človeka, zamestnanca, podnikateľa či zamestnávateľa. A to vždy stojí za to.

Vedie: Silvia Marisi Monnot – konštelárka, lektorka, koučka, publicistka

Energetická výmena: 90 eur/80 minút, doplatok za ďalší čas individuálne.