INTEGRÁCIA OSOBNOSTI – práca s tieňmi online

90,00

bezpečná práca s podvedomím

Popis

PRIJATIE TIEŇOV A INTEGRÁCIA ľudskej DUŠE

Ľudská duša má určitú architektúru a je vystavaná ako vysoko inteligentný a sofistikovaný systém. Podľa manželov Wittemannových sa v nej nachádzajú jednotlivé časti – podosobnosti človeka – vnútorné deti, vnútorné ženy, vnútorní muži, vnútorné zvieratá a vnútorní bohovia/bohyne. Všetky majú vlastnú vôľu, konanie a a potreby. K tomu, aby sme sa stali silnou, slobodnou, vedomou a celistvou osobnosťou, je nutné jednotlivé odštiepené časti duše integrovať a sceliť ju. K tomu slúži špeciálna konštelačná metóda a práca s tieňmi.

Podľa Carla Gustava Junga naše podvedomie obsahuje naše tiene. Ide o neprijaté, potlačené alebo nedovolené stránky osobnosti a aspekty duše, ktorou by sme najradšej neboli, ale i tak sa ňou napokon stať musíme na ceste k celistvosti. Náš tieň, teda našu „temnú stránku“, preciťujeme veľmi ambivalentne. Práca s tieňom sa v procese k vedomému bytiu nedá preskočiť. Tieň je našim pokladom, pretože nás obohacuje. Je to úrodná pôda pre náš osobný rast a vývoj duše. Ide teda v pravom slova zmysle o prácu so Svetlom.

Práca Ruedigera Dahlkeho nám ukázala, ako náš tieň vypátrať a ako mu čeliť tak, aby sme ho mohli prijať, integrovať a možno dokonca začali milovať. No pokiaľ k tomu dospejeme, prežívame v živote rôzne strasti, ktorými si naša duša musí prejsť, kým si nájde svoju vlastnú podobu a prijme svoju existenciu. Bez prechodu cez temné stránky našej osobnosti nedokážeme pochopiť aj osudy iných a stať sa súcitným a tolerantným.

Tienisté, teda skryté stránky našej duše môžeme vnímať ako smetisko života v našom podvedomí, kam vyhadzujeme a vytesňujeme prvky a aspekty nás samých, ktoré nechceme alebo sa ich bojíme vidieť, no aj tak sa nám pripomínajú a zrkadlia v ľuďoch okolo nás.

Švajčiarsky psychológ C. G. Jung prišiel s názorom, že tieň predstavuje menejcennú časť ľudskej osobnosti. Je temnou časťou našej duše. Bežne o ňom hovoríme ako o druhom ja – Alter Egu. Ak ho potláčame, spôsobujeme si opakujúcu veľkú bolesť. Človek by ho teda aj z tohto dôvodu mal uvidieť a prijať ako svoju súčasť.

Tieň stretávame vo vnútornej – symbolickej – forme, napr. vo sne, keď určitá postava stelesňuje naše vlastnosti. Vo vonkajšej forme sa tieň prejavuje v konkrétnej osobe z nášho okolia, na ktorú prenášame svoje nezvedomené a nespracované vlastnosti a vadia nám.

Tieň obsahuje potlačené a skryté osobné, ako aj kolektívne prvky duše. Každý má svoj Tieň, a čím je nevedomejší, tým väčšmi ohrozuje psychickú rovnováhu človeka. Dôležité je, aby sme ho rozpoznali, prijali, a aby sa stal súčasťou nášho myslenia a konania.

Obsahom tieňa sú málo hodnotné charakterové črty – ako schopnosť konať zlo, škodlivé prejavy, egoistické postoje, impulzívne slová a činy, slabosti a omyly, dokonca barbarské túžby či stavy posadnutosti, prečiny a zločiny, proste všetko, za čo sa hanbíme, čo odmietame a nechceme o sebe vedieť. Všetky tieto črty sa v nevedomí spájajú do tieňa, ktorý sa správa protikladne k vedomej mysli. Uznať tieň znamená uznať nižšiu časť svojej osobnosti a vedomia – svoje nižšie ego.

Ide o cca 90 – 120 minútový intenzívny proces, ktorý je možné prejsť v skupine aj individuálne. Po ňom je treba si dopriať pol dňa úplného voľna alebo odľahčený celý deň.

Ide o akt hlbokého sebaliečenia, bezpodmienečného sebaprijatia a zdravej sebalásky. Človek sa po ňom dostáva bližšie k svojmu plnému potenciálu, osobnej pravde a sile. Okrem iných benefitov získava pocit nadhľadu a vnútorného pokoja, ako aj možnosť stretnutia a spolužitia s partnerom duše.  

Je mocným nástrojom osobného rastu a sebapoznania a oslobodenia. Výsledkom práce je nový životný pocit uvedomenia, radosti, oslobodenia, vitality a návrat chuti do života. Ide o účinnú, obľúbenú a efektívnu metódu osobného rozvoja a spirituálneho rastu.

Energetická výmena: 100 eur

Lektorka: SILVIA MARISI Monnot (SR, ČR, FR, ŠP a VB)

Rezervácia termínu: silvia@profitmedia.sk