Osobná PRÍPRAVA na KONŠTELÁCIU

50,00

50 minút individuálne osobné sedenie na mieru

Popis

ONLINE KONZULTÁCIA – príprava na postavenie KONŠTELÁCIE a jej zámeru
Ľudia sú spoločenské bytosti a či chcú, alebo nie, rodia sa a počas celého života spoluvytvárajú určité systémy a hrajú v nich určité roly na vedomej a nevedomej úrovni.
Systemické konštelácie sú modernou metódou osobného rozvoja, ktorá pôsobí ako skener ich miesta, pôsobenia a interakcií. Je možné ich aplikovať v skupine, individuálne i anonymne na špeciálnu objednávku a citlivú tému (osobnú či pracovnú) klienta.

Základným systémom je rodina, ktorá nás spája s predkami a žijúcimi ľuďmi, ku ktorým neoddeliteľne patríme. Medziľudské zranenia, chýbajúce články alebo prehodené roly v rodine spôsobujú ľuďom celý rad problémov a nepríjemných, opakujúcich sa situácií, ktoré práve konštelácie dokážu neomylne odhaliť a skvele napraviť.

Na seminári systemických konštelácií sa môžete zúčastniť ako:
1. ako pozorovateľ – alebo podpora skupiny a rastu iných, ktorý dostane bonus za účasť v podobe vyriešenia príbuzných tém v jeho živote, ktorých je na seminári účastný
2. ako klient, ktorý si má záujem postaviť náhľad na skryté príčiny a dynamiku záťažovej situácie v osobnom alebo pracovnom živote, ktorú práve prežíva alebo rieši
3. ako klient, ktorý má konkrétnu motiváciu – objednávku, čo si praje zlepiť, zmeniť, vyriešiť, vyliečiť, rozpoznať, zbaviť sa či rozpustiť

V každom prípade je užitočné poznať ťažké osudy členov jeho rodiny štyri generácie dozadu. Patri k nim potraty, predčasné úmrtia (do 50 rokov), násilné činy, krivdy, krádeže, ovdovenie s malými deťmi, pobyty v koncentračnom tábore a podobne – zoznam pošleme pred konaním seminára.

Na konzultácii ku konštelácii vyplníte prípravný formulár a dostanete podrobné objasnenia procesov a možných riešení vašich otázok a problémov metódou systemických konštelácií.

Na seminári potom môžete zbierať plody významného posunu Vás osobne, Vašej firmy, podnikania, pracovného života, zdravia, vzťahov či finančnej situácie na vedomej a nevedomej úrovni. Najskôr pripravíme upresnenie motivácie, potom náhľad súčasného stavu k samotnému posunu a nastavenie udržateľnosti stavu a jeho procesov pre Vaše najvyššie dobro – teda z krátkodobého aj dlhodobného hľadiska. Pozrieme sa preto spolu, čo s tým súvisí na úrovni:

1. vedomej, teda racionálnej a logickej

2. osobného nevedomia

3. kolektívneho nevedomia

4. prirodzeného poriadku

Výsledkom pôsobenia pochopenia skrytých zákonitosti toho, čo sa nám v živote – v osobnej, zdravotnej, pracovnej, finančnej, podnikateľskej, organizačnej, školskej a iných sférach  fungovania systémov deje, je posun do roly vedomého človeka, zamestnanca, podnikateľa či zamestnávateľa. A to vždy stojí za to.

Vedie: Silvia Marisi Monnot – konštelárka, lektorka, koučka, publicistka

Energetická výmena: 50 eur/50 minút, doplatok za ďalší čas individuálne

Adresa: Bratislava, Tyršovo nábrežie