REGRESNÁ TERAPIA – online regresná KONŠTELÁCIA

90,00

regresná konštelačná práca

Popis

Zameriame sa na návrat do minulosti našej psyché (duše) a na očistu od negatívnych presvedčení, zraňujúcich záznamov a obmedzujúcich stôp z udalostí, ktoré sme v minulých (paralelných) životoch nemohli alebo nevedeli plnohodnotne spracovať.  Systemická práca má schopnosť priestorovo znázorniť a vytiahnuť na svetlo najväčšie prekážky k žitiu naplneného a šťastného života. Efektívne harmonizuje a lieči najväčšie vnútorné, skryté a hlboko potlačené zranenia, bloky a prekážky.

Je mocným nástrojom osobného rastu a sebapoznania a oslobodenia. Nenahrádza klasickú lekársku starostlivosť. Výsledkom práce je nový životný pocit uvedomenia, radosti, oslobodenia, vitality a návrat chuti do života.

Ide o účinnú, obľúbenú a efektívnu metódu osobného rozvoja a spirituálneho rastu.

Lektorka: SILVIA MARISI Monnot (SR, ČR, FR, ŠP a VB)

Energetická výmena: 90 eur/80-90-minút

Rezervácia termínu: silvia@profitmedia.sk