13.-28. 1. 2024 – VÝCVIK ONLINE SYSTEMICKEJ PRÁCE A KONŠTELÁCIÍ

260,00

rezervačná záloha

Popis

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK ONLINE SYSTEMICKEJ PRÁCE A KONŠTELÁCIÍ

žiadaný intenzívny výcvik systemickej práce a individuálnych systemických konštelácií s klientom na diaľku cez online spojenie.

Lektorka: Ing. Silvia Marisi Monnot, PhD. 

Výcvik sa uskutoční počas troch víkendov: 13.-28. 1. 2024, v čase od 10,00 do 17,00 h.

Podmienkou je doterajšie absolvovanie Komplexného konštelačného výcviku, Výcviku individuálnych, stolových a figúrkových konštelácií a/alebo Certifikovaného komplexného výcviku systemických konštelácií.

Obdržíte skriptá, nahrávky a certifikát.

Počas výcviku sa naučíte stavať klientovi individuálnu (osobnú) konšteláciu online na diaľku. Taktiež systemicky s ním pracovať ako kouč a konzultant. Vyskúšate si to na vašich osobných témach pri práci v skupinkách.

Energetická výmena je 660 eur. Rezervačná záloha 260 eur.

DOTERAJŠIE ABSOLVENTKY VÝCVIKU SI MOŽU PRÍSŤ OSVIEŽIŤ A ZOPAKOVAŤ JEDNOTLIVÉ VÍKENDY ALEBO CELÝ VÝCVIK VÍKEND S 50 PERCENTNOU ZĽAVOU.

Viac informácií a program na vyžiadanie.