SYSTEMICKÝ KOUČING – sedenie pre jednotlivcov

80,00

90 minút

Popis

Dohodnite si váš termín osobného systemického koučingu.
Ľudia sú spoločenské bytosti a počas celého života sú súčasťou viacerých systémov, kde hrajú určité roly na vedomej a nevedomej úrovni.
Systemický koučing je modernou a účinnou metódou osobného rozvoja, ktorá pôsobí ako skener ich miesta, pôsobenia a interakcií v systémoch. Je oveľa účinnejší ako klasický, analytický či operatívny koučing a ide viac do hĺbky.
Pracuje s jednotlivcom a systemickými zákonmi. Je to skvelý nástroj na nastolenie úspechu, pohody a radosti v oblasti vzťahov, práce, podnikania, organizácií, zdravia a finančných tokov.

Koučka: Silvia Marisi Struhárová