Zľava!

22. 11. 2023 – Online workshop Tvorivá SILA vedomého SLOVA

160,00

účasť

Popis

Workshop vedomej komunikácie spojený s nácvikom asertívnej, autentickej a nenásilnej komunikácie. Je určený pre manažérov, zamestnancov i pracovníkov v slobodných povolaniach, so zámerom zdokonalenia komunikačných kompetencií a zručností zhmotňovania zámerov.

Kvantová fyzika dokázala, že naše myšlienky, slová, pocity a emócie sú tvorivé. Kľúčom k úspešnému a šťastnému životu je ich každodenný vedomý výber z prúdu prichádzajúcich podnetov. Dôležité je teda každé slovo, myšlienka a emócia, ktorým dáme našu pozornosť, čas, energiu a priestor v našom živote. Na kurze obdržíte hravou formou  zoznam nevhodných slov s deštruktívnymi vibráciami a dôsledkami na Váš osobný a pracovný život. Súčasne sa zoznámite s ich vhodnými pozitívnymi ekvivalentmi.

Mimoriadne dôležité je nielen vedome hovoriť s ohľadom na osobnú zodpovednosť, súvislosti a dôsledky, ale aj vedome počúvať a pozorne načúvať – kto, čo a ako hovorí a vyberá slová. V písomnom prejave je pre váš úspech v každej oblasti dôležité spojiť sa s intuíciou a naučiť sa písať a čítať aj medzi riadkami.

Na tréningu sa naučíte hovoriť „nie“ a „áno“ bez nepríjemných pocitov (viny, hanby a pod. Taktiež čeliť manipulátorom a odhaliť ich manipulácie, ktorými sa snažia človeka vtiahnuť do situácií, ktoré sú pre neho záťažové, nepríjemné a nevýhodné. T. j. ktoré nerešpektujú a narušujú jeho hranice a sebaurčenie bez toho, že by si to uvedomil.

Naučíte sa vhodne a účinne vyjadriť vašu pravdu, pocity a názor bez obáv a kultivovať tým vašu osobnú integritu. Budeme trénovať odvrátenie hroziaceho konfliktu v komunikácii s dôsledkami vyčerpávajúcich nedorozumení.

Tréning a kurz má časovú dotáciu 6 hodín s prestávkami na občerstvenie a večeru.

Energetická výmena (cena): 200 eur. Nie sme platcami DPH.

Vedie: lektorka a koučka Ing. SILVIA MARISI Monnot, PhD. (SR, ČR, VB, ŠP a FR).