3. 3. 2022, Online kurz NOVÉ kódy vo svete BIZNISU A PRÁCE

230,00

online kurz

Popis

  Ľudia stále viac a viac vyhľadávajú a uprednostňujú prácu, ktorá im dáva zmysel, ktorá ich napĺňa a kde uplatnia ich prirodzené talenty a vrodené dary. Podnikanie sa postupne mení na vedomé, pretože iba také jeho aktérom zaistí pozitívnu karmu, úspech, pohodu a šťastie.

  „To, co nás dělá lidmi, to, díky čemu žijeme svůj život jako lidské bytosti, je skutečnost, že máme vědomí. Že můžeme věnovat pozornost tomu, co je pro nás důležité, že můžeme jít za svými cíli a dělat v životě různá rozhodnutí; že se můžeme učit, co funguje a co nefunguje, co nás dělá šťastnými a co naopak nešťastnými, a postupem času si pak možná vybudujeme život, který vede ke smyslu, ke štěstí, k radosti, k naplněným vztahům a k pocitu propojení – prostě ke všem těm věcem, kvůli kterým stojí za to žít.“ Fred Kofmann

  Zvieratá sa riadia inštinktmi, ľudia majú slobodnú vôľu. V tomto čase je kľúčový individuálny aj kolektívny posun smerom k uvedomelému mysleniu a konaniu.

  Spolu sa bližšie pozrieme na nové kódy a hlavné zásady. Patria medzi ne:

  1. bezpodmienečná zodpovednosť

  2. vnútorná integrita a rovnováha

  3. vedomá a autentická komunikácia

  4. konštruktívne vyjednávanie

  5. emocionálna zrelosť                                                                                                       

  6. prepojenie materiálnych a spirituálnych zákonov

  7. zužitkovanie vnútorného potenciálu a bohatstva.

  A napokon odvodíme nosné piliere dlhotrvajúceho úspechu, pohody a šťastia.

  „Pravda nie je v číslach, ale v zmysle, ktorý im dáme“. Peter Senge

  Online kurz má časovú dotáciu 10 hodín.

  Lektorka: systemická koučka a mentorka Ing. SILVIA MARISI Monnot, PhD. (SR, ČR, VB, ŠP a FR).

  Energetická výmena: 230 eur. Nie sme platcami DPH. Vzápätí po úhrade platby Vám prídu na mail všetky materiály s doživotnou možnosťou užívania.