13.-20.8.2023 Letný seminár v prírode pri Prahe s MEDITÁCIOU VIPASSANA

172,00

8 dní

Popis

Zážitkový meditačný seminár VIPASSANA je ideálny zmysluplný priestor pre sebapoznanie, odbúranie stresu, celkovú vnútornú očistu, prijímanie odpovedí na vnútorné otázky či naštartovanie novej kreativity. Ak potrebujete vyprázdniť myseľ a spomaliť, odporúčame Vám tento pohodový, overený a efektívny spôsob, ako dosiahnuť vnútornú rovnováhu a pokoj.

Čo je Vipassana?

Vipassana patrí medzi najstaršie meditačné techniky a pochádza z Indie. Je to mentálne cvičenie, ktoré ozdravuje myseľ. Pre jej zdravie platí rovnaký princíp ako pre zdravé telo. Ak človek túži po zdravom a odolnom tele, pravidelne trénuje. Ak túži po vyrovnanejšej a pokojnejšej mysli, tak medituje.

Vipassana je osvedčenou meditačnou technikou, ktorá sa v autentickej podobe vyučuje v centrách osobného rastu a duchovného rozvoja po celom svete. Na tento seminár môžete prísť do SHANTI centra bez ohľadu na vaše vierovyznanie.

Prvý stupeň spočíva v tom, že v priebehu seminára sa jeho účastníci zdržiavajú krádeží, klamstiev, sexuálnych aktivít, užívania alkoholu a omamných látok. Inak by bola myseľ rozrušená a nebola by schopná sebapozorovania.
V druhom stupni človek koncentruje svoju pozornosť na prirodzený, neustále sa meniaci prúd dychu. Vníma ako vzduch vchádza a vychádza cez nosné dierky. Myseľ sa zostruje a stáva sa pozornejšou, pokojnejšou, sústredenejšou a lepšie pripravenou praktikovať samotnú meditáciu.
Tretí stupeň spočíva v pozorovaní pocitov v tele a porozumeniu ich prirodzenej podstaty. Vytrvalosť mysle sa rozvíja tým, ako sa človek učí na ne nereagovať. Pomocou koncentrácie pozornosti na fyzické pocity dochádza k hlbokému prepojeniu tela a mysle. Posledný deň kurzu účastníci praktizujú meta meditáciu – súcitnej lásky a dobrej vôle, v ktorej zdieľajú čistotu so všetkými bytosťami sveta.

Čo vám dá praktizovanie Vipassany?

Cestu transformácie prostredníctvom sebapozorovania. Na to, aby človek okúsil skutočné plody Vipassany, je súčasne potrebná aj práca na sebe.

Vipassana má mnohonásobný a mnohovrstevný blahodarný vplyv na človeka:

  • Znižuje napätie a úzkosť
  • Rozpúšťa pocity hnevu a násilia
  • Rozvíja toleranciu a empatiu
  • Zvyšuje sebaovládanie
  • Vedie k vyrovnanejšej mysli
  • Odstraňuje mentálne nečistoty
  • Prehlbuje vzťah k sebe samému
  • Buduje väčšiu úprimnosť a vzťah k osobnej pravde

Meditačná prax pomáha človeku vybudovať si väčší odstup od myšlienok, interpretácií, úsudkov a vnemov, ktoré sú zdrojom jeho nespokojnosti a utrpenia.

Vipassana znamená vidieť veci také, aké v skutočnosti sú.

Lektor: PATRICK MONNOT (Francúzsko, ČR, SR)

Energetická výmena: za priestory na prácu, eko-ubytovanie a celodenné kvalitné ajurvédske / vysokovibračné vegetariánske jedlo: 600 CZK/deň. V prípade ubytovania vo vlastnom stane na záhrade 400 CZK /deň. Polovicu finančného vyrovnania si možete v centre odpracovať /120 korun za hodinu/ a podporiť tak jeho rozkvet na základe dohody začiatkom júla.

Tak ako je zvykom všade na svete pri Vipassane, k nej patrí DANA – v sanskrte dar pre lektora za duchovné vedenie, ktorý je dobrovoľný podľa uváženia jednotlivých účastníkov. Súčasťou pobytu je povinná pracovná meditácia -dharmajoga v tichu 2 hodiny  denne.

Časový rozvrh:

Prvý deň – ubytovanie od 16,00 h, začíname večerou o 18,00 h, otvorenie programu o 19,00 h

Ďalšie dni – dobrovoľná rozcvička o 7,30 h, raňajky o 8,15 h, program pokračuje 9,00 – 12,00 h, o 12,30 obed a odpočinok, program 14,30 – 17,30 h, o 18,00 h večera a voľný program

Posledný deň – dobrovoľná rozcvička o 7,30 h, raňajky o 8,15 h, program pokračuje 9,00 – 12,00 h, o 12,30 obed a odpočinok, program so záverečnou rozlúčkou 14,30 – 17,30 h.

Môžete prísť na celý 8-dňový pobyt, alebo minimálne na 3 dní.

Podľa počasia bude práca prebiehať aj vonku v prekrásnej prírode. V priamom okolí sú pieskovcové jazerá, rieky, priehrada, sútok Želivky a Sázavy, čisté potôčiky, zakvitnuté lúky a zdravé lesy. Prekrásny park a zámok s vyhliadkovou vežou, expozíciou bábik a medvedíkov, či vodácke múzeum.

Miesto: Medzinárodné centrum osobného rastu a duchovného rozvoja SHANTI, Zruč nad Sázavou, ČR

Prihlášky: info@StastnaRovnovaha.sk

Upozornenie: Nutné je prihlásiť sa čo najskor, nakoľko kapacita je limitovaná.